niedziela, 25 listopada 2012

ZADANIA 11
1.Trzy siostry Joasia, Hania i Marysia wróciwszy do domu ze szkoły oznajmiły rodzicom, że pisały sprawdzian z matematyki. Joasia powiedziała, że z pewnością nie napisała sprawdzianu na piątkę. Marysia jest pewna, że nie otrzyma ze sprawdzianu trójki. Hania jest przekonana, że otrzyma piątkę. Po sprawdzeniu prac przez nauczyciela okazało się, że każda z sióstr otrzymała inną ocenę pozytywną (3,4,5), przy czym tylko jedna z trzech sióstr dobrze przewidziała swoją ocenę.  Jaką ocenę ze sprawdzianu otrzymała każda z sióstr? 
2. Janek zamalował połowę kwadratu. Romek połowę reszty. Ania połowę tego, co zostało i jeszcze Wojtek połowę tego co zostało. W kwadracie została 1 nie zamalowana kostka. Z ilu kostek składał się kwadrat? 
3. Pole kwadratu wynosi 400 dm2. Jeden bok kwadratu zmniejszono o 10%. Oblicz pole otrzymanego prostokąta. Ile procent pola kwadratu stanowi pole otrzymanego prostokąta?

niedziela, 18 listopada 2012

ZADANIA 10
1. O czterech kolegach wiadomo, że Mirek i lekarz są starsi od Pawła. Daniel i adwokat grają w tenisa. Informatyk jest najmłodszy z całej czwórki. Wieczorami Zbyszek i dziennikarz grają w brydża przeciw Pawłowi i informatykowi. Jaki zawód wykonuje każdy z nich? 
2. Co to za liczba trzycyfrowa: jej cyfra jedności jest największą liczbą jednocyfrową, jej cyfra dziesiątek jest o 4 mniejsza od cyfry jedności, zaś cyfra setek jest 3 razy mniejsza od cyfry jedności?
3. Piotr i Paweł mają podzielić między siebie 140 zł. Piotr ma otrzymać o 20 zł mniej niż Paweł. Ile zł otrzyma Piotr?


środa, 7 listopada 2012

ZADANIA 9
Napisz z jakimi pojęciami matematycznymi kojarzą ci się:1.       Egipski lub bermudzki  
2.       Kryształowa u wróżki  
3.       Najczęściej w bucie  
4.       Rekwizyt Amora  
5.       Potrzebne jak piąte u wozu  
6.       Ryżowe lub magnetyczne  
7.       Ostatnia baśń z „Księgi Tysiąca i jednej nocy” 
8.       Akrobatyczny czworokąt
9.       Serialowa jednostka  
10.    Wyrównuje drogi  
11.    Ostatnia na wyścigach  
12.    Uniwersalna grupa krwi  
13.    Jesienią na polach  
14.    Usługowy, na prostej  
15.    Ślady dwuśladu  
16.    100 kg ziemniaków  
17.    Dobrze go pamiętać i naśladować  
18.    Czubek drzewa  
19.    Wcielił się w piramidę  
20.    Stoi tam miotła  
21.    On i ona  
22.    Lubią go politycy  
23.    Narysowany w zeszycie nie świeci  
24.    Zaręczynowy na palcu