czwartek, 8 maja 2014

ZADANIA NA MAJ
1. Przez rzekę szerokości 120 m zbudowano most. Czwarta część mostu znajduje się nad lądem po lewej stronie rzeki i czwarta część mostu znajduje się nad lądem po prawej stronie rzeki. Jak długi jest ten most?

2. Sześcian o krawędzi długości 1 metra rozcięto na sześcianiki o krawędzi długości 1 decymetra. Ile wynosiłaby wysokość tej budowli, gdyby je ustawić jeden na drugim?

3. Tomek wybrał liczbę naturalną i pomnożył ją przez 3. Która z poniższych liczb na pewno nie może być wynikiem tego działania?
A) 987
B) 444
C) 204
D) 105
E) 103

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz