czwartek, 21 listopada 2013

OLIMPIADA MIEJSKA z MATEMATYKI
Zachęcam do zmierzenia się z zadaniami z poprzednich olimpiad: http://www.olimpiady.mssm.pl/testy.htm
Szansa na zwycięstwo w Miejskiej Olimpiadzie już 13 lutego w czwartek!

czwartek, 31 października 2013


ZADANIA NA LISTOPAD
I. Matematyczna gra dydaktyczna - Zaprojektuj grę planszową, karty, domino lub krzyżówkę matematyczną. Wykonaj je estetycznie lub wykorzystaj technologię komputerową.

II. Gdybyśmy wiek Jacka pomnożyli przez 2, to otrzymalibyśmy wiek brata Jacka, który jest od Jacka o 6 lat starszy. Ile lat mają łącznie obaj bracia?
III. Jeśli pierwszy dzień marca wypadnie w środę, to w jakim dniu tygodnia wypadnie ostatni dzień czerwca (tego samego roku)?

niedziela, 20 października 2013

ZADANIA DO KONKURSU
Przygotowując się do konkursu proszę rozwiązać zadania z poprzednich lat:
http://www.wombb.edu.pl/index.php/konkursy/konkursy-przedm/148-przedmiotowe

środa, 16 października 2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
z Elementami Przyrody


Terminarz konkursu

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:
etap szkolny – 8 listopada 2013 r.,
etap rejonowy – 8 stycznia 2014 r.,
etap wojewódzki – 25 lutego 2014 r.
Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I i II etapu oraz o godzinie 11:00 dla III etapu i trwa 90 minut.
                      
Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury

I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie Konkursu
z zakresu matematyki:
1) myślenie matematyczne,
2) korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym,
3) prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych i uzasadnień.
z zakresu przyrody:
1) całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej,
2) wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody,
3) dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.

II. Treści kształcenia
1.      Matematyka
Etap I
Własności liczb naturalnych: podzielność, cechy podzielności, liczby pierwsze, złożone. Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Wyznaczanie NWW i NWD. Własności zapisu liczb w systemie dziesiętnym i rzymskim. Porównywanie liczb. Działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych dodatnich. Wyrażenia dwumianowane. Obliczanie ułamka danej liczby. Własności dzielenia z resztą. Kolejność wykonywania działań. Wykorzystanie własności ułamków w sytuacjach praktycznych. Porównywanie różnicowe i ilorazowe. Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb. Wykonywanie obliczeń zegarowych, kalendarzowych w sytuacjach praktycznych. Proste prostopadłe i równoległe. Kąty i ich rodzaje. Konstruowanie i klasyfikacja trójkątów. Trójkąty i czworokąty oraz ich własności. Obliczanie pól i obwodów wielokątów. Koło i okrąg oraz pojęcia z nimi związane. Obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanów. Wykorzystanie własności figur. Odczytywanie i interpretacja danych przedstawionych w tekstach, wykresach, tabelach i diagramach. Skala i plan. Zamiana i stosowanie jednostek długości, pola powierzchni, objętości, masy, czasu.

Etap II
Zakres treści obowiązujący w I etapie. Działania na liczbach całkowitych i ułamkach ujemnych. Zaokrąglanie liczb. Obliczenia związane z prędkością, drogą i czasem oraz zamiana jednostek prędkości.  Siatki i modele graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Wykorzystanie własności figur w sytuacjach praktycznych. Rozwiązywanie zadań realistycznych z wykorzystaniem wiadomości i umiejętności objętych wymienioną tematyką.

Etap III
Zakres treści obowiązujący w I i II etapie. Wykorzystanie prostych wyrażeń algebraicznych i rozwiązywanie prostych równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Zadania dotyczące obliczenia procentu danej liczby. Rozwiązywanie zadań typu: „Uzasadnij, że …” w obszarze wymienionej tematyki.

2. Przyroda
Etap I
Orientacja w terenie (kierunki, plan, mapa, skala, formy wklęsłe i wypukłe na mapie poziomicowej). Krajobraz okolicy – obserwacje i opisy (składniki naturalnego krajobrazu, sposoby zagospodarowania obszaru, typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego, warstwy lasu). Pogoda i klimat( obserwacje meteorologiczne, cechy pogody w różnych porach roku, zależności pomiędzy wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą w różnych porach roku).

Etap II
Krajobrazy Polski i Europy. Formy ochrony przyrody w Polsce. Walory turystyczne największych miast Polski. Państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice. Czynności życiowe człowieka, etapy rozwoju, dojrzewanie biologiczne, zasady higieny. Zdrowie i troska o zdrowie. Wzajemne relacje człowieka i środowiska przyrodniczego.

Etap III
Zakres treści obowiązujący w I i II etapie. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie, w tym:  metale i niemetale; masa, przewodnictwo cieplne i elektryczne, mieszaniny jednorodne i niejednorodne, woda i roztwory wodne; rozpuszczanie i krystalizacja, właściwości materii o różnych stanach skupienia (w szczególności rozszerzalność temperaturowa, sprężystość, kruchość, ciśnienie), przemiany chemiczne znane z życia codziennego (w szczególności spalanie, korozja, ścinanie białka). Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. Ziemia we Wszechświecie (planety Układu Słonecznego, kształt Ziemi, teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika, ruchy Ziemi). Lądy i oceany. Krajobrazy świata.

Forma Konkursu 
Zestaw konkursowy składał się będzie z:
1)      zadań otwartych,
2)      zadań wielokrotnego wyboru,
3)      zadań na dobieranie,
4)      zadanie typu prawda – fałsz,
5)      zadań z „luką”,
6)      krzyżówki.

Uwagi:
1.  Ocena zadań otwartych obejmuje także poprawność zapisu i uzasadnienie odpowiedzi.
2.  Uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów.
3.  Uczniowie przynoszą na eliminacje wszystkich szczebli przybory do pisania oraz przybory do geometrii.

III. Proponowana literatura:

Matematyka
1. Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Koło matematyczne w szkole podstawowej, Wydawnictwo AKSJOMAT, Toruń, wyd. 2008 – temat 6: Ważenie, temat 9: Kalendarz, temat 11: Prędkość, droga, czas, temat 15: Liczby naturalne, cz. 1.
Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012,
Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących  w klasach 4. 5 i 6 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012,
Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem, Zbiór zadań dla nauczycielek  i nauczycieli matematyki uczących w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej,  Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011,
Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem, Zbiór zadań dla nauczycielek  i nauczycieli matematyki uczących w klasach 4. 5 i 6  szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011
Przyroda
1. Światkowska M., Zrozumieć przyrodę. Zadania i ćwiczenia z przyrody dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej, wyd. „Tales” 2008.


sobota, 5 października 2013

ZADANIA NA PAŹDZIERNIK

1. Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24 m i 35 m. Na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40 litrów wody. Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000 litrów.
Ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko?
Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna, aby przywieźć całą potrzebną wodę?
2. W sklepie spożywczym znajduje się 561 litrów wody mineralnej w butelkach o pojemności 0,33 litra. Oblicz, jaka jest wartość tego towaru, jeśli cena jednej butelki wynosi 89 groszy. Wynik podaj w złotówkach.
3. Przy zakupie roweru na raty pierwsza wpłata wyniosła 176 zł. Pozostała do zapłaty kwota została rozłożona na 12 rat po 52 zł. Za ten sam rower kupiony za gotówkę zapłacono tylko 
45 ceny roweru kupionego na raty. Ile złotych kosztował rower kupiony za gotówkę?

piątek, 20 września 2013

Drodzy Uczniowie!
Witajcie w nowym roku szkolnym. Zachęcam was do rozwijania swoich zdolności matematycznych i rozwiązywania ciekawych zadań. Oto kilka zadań na rozgrzewkę i dobry początek:
1. Jaś otworzył książkę i zauważył, że suma numerów strony lewej i strony prawej jest równa 25. Ile wynosi iloczyn tych dwóch liczb?        
2.Drewniany nos Pinokia ma długość 3 cm. Ilekroć Pinokio skłamie, długość jego nosa podwaja się. Jaką  
   długość będzie miał jego nos po 6 kłamstwach?   
3. Każdy z sześciu braci ma 2 siostry. Ile jest wszystkich dzieci?

środa, 6 marca 2013

Drodzy szóstoklasiści!
Sprawdźcie swoje umiejętności wykonując testy szóstoklasisty online na stronie http://www.edulandia.pl/edukacja/0,101861.html        Zachęcam Was  do skorzystania z tej możliwości!